Realizacje

Remont Mostu w Białym Dunajcu w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane

Obiekt wykonany został jako kratownica o pasach równoległych z skratowaniem typu V ze słupkami, długość przęsła 57,37 m.

W ramach prac remontowych wykonaliśmy:

 • wzmocnienie dźwigara stalowego, podłużnic oraz poprzecznic nakładkami stalowymi
 • wykonanie zabezpieczenia strefy dylatacji
 • wykonanie i montaż elementów dodatkowych (siodełek, stołków centrujących, opórek i elementów mocowania)

Remont hali peronowej w Bytomiu

Hala peronowa w Bytomiu pamięta czasy Republiki Weimarskiej, powstała w 1929 roku.

Konstrukcję stanowią trójprzegubowe ramy stalowe zbudowane z blachownic, całość o wymiarach 39,5 m x 140 m.

W ramach prac remontowych wykonaliśmy:

 • rozbiórkę istniejącego poszycia dachu
 • wzmocnienie konstrukcji dachu poprzez montaż płatwi i stężeń dachu
 • wzmocnienie konstrukcji

Łączna waga zamontowanych wzmocnień oraz elementów konstrukcji wynosi 160 ton.

Projekt platformy dla koparki

Projekt platformy dla koparki przeznaczonej do robót rozbiórkowych komina o wysokości 130 m zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Będzin.

Platforma stalowa w kształcie krzyża dla maszyny demontującej komin.

Remont Mostu w Zduńskiej Woli w ciągu linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice

W ramach remontu wykonaliśmy kompleksowy remont stalowych ustrojów nośnych, w tym:

 • wykonanie i wymiana stężeń poziomych
 • wykonanie blach przeciwpożarowych
 • wykonanie chodnika służbowego
 • wymiana nitów
 • czyszczenie strumieniowo – ścierne konstrukcji z wymianą powłoki antykorozyjnej

Nasunięcie wiaduktu w Częstochowie, ul. Korfantego na przecięciu z dwutorową linią kolejową nr 61 relacji Częstochowa-Kielce

Wybudowany 68 metrów od docelowej lokalizacji wiadukt o masie 2000 ton został nasunięty na swoje miejsce przeznaczenia.

Podczas prac wykorzystano 2 siłowniki hydrauliczne o nośności 100 ton każdy, poruszające się po specjalnie przygotowanych torach ślizgowych.

Cała operacja zajęła ponad 28 godzin!